ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Školní družina


Telefonní kontakt pro školní družinu
Mobilní telefon do školní družiny: +420 601 090 510

Informace školní družiny M8
Ráno se děti školní družiny scházejí od 6 - 7:30 h ve třídě u školní jídelny.
Odpolední družina je v provozu do 16 hodin v průchozí třídě 1. stupně budovy Mitušova 8 (vstup hlavním vchodem).
Zvoňte na zvonek označený ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Informace školní družiny
Kompletní informace školní družiny k provozu ve školním roce 2017/2018 najdete tady.
Detailnější popis provozu školní družiny v budově Mitušova 8 si můžete prostudovat níže:
Informace o provozu ŠD
Informace o provozu oddělení v budově Mitušova 8
Rozvrh kroužků ve školní družině

Rámcový režim dne

06.00 – 07.45rekreační, výchovná a tělovýchovná činnost
11.40 – 14.00 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
14.00 – 15.00 individuální a zájmová činnost, vycházky
15.00 – 15.30příprava do vyučování (dle zájmu rodičů, individuálně)
15.30 – 16.00zájmová činnost, postupný odchod dětí

Do ŠD si pro školní rok 2017/2018 každé dítě donese:
2 ks toaletního papíru
1 ks tekuté mýdlo s pumpičkou
1 krabici papírových kapesníčků
2 balení bonbónů (na odměny)
malý deníček
Žádáme rodiče, aby podepisovali dětem všechny věci. Zamezí se tak ztrátám.


Při výchovných činnostech v odděleních budeme pracovat podle volnočasového tematického plánu. Všechna oddělení se budou scházet 1x měsíčně na společných akcích. Společně navštívíme akce pořádané Žákovskou radou. Za příznivého počasí budeme využívat školního hřiště a dbát na dostatečnou pohybovou aktivitu dětí. V zimě za nepříznivého počasí budeme chodit 1x týdně do tělocvičny.


Zájmové kroužky ŠD:
zájmové činnosti v ŠD jsou určeny také pro děti z odloučeného pracoviště Mitušova 8. Převedení dětí z Mitušova 8 zajistí vychovatelky. Zákonný zástupce si pak dítě vyzvedne z Mitušovy 16.
Přehled kroužků najdete TADY.


Proběhlo v ŠD...Ve školním roce 2017/2018 školní družinu navštěvují děti 3. - 5. ročníku.

 Na našem pracovišti Mitušova 8 je 1 oddělení, které vede tato paní vychovatelka:

Sylva Vronková
oddělení MOTÝLCI