ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Vážení rodiče,
nyní máte možnost omluvit vaše dítě i touto elektronickou formou.
Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, třídu, předpokládanou dobu absence a váš podpis (podpis zákonného zástupce).
Po ukončení absence zapište omluvu do žákovské knížky. Pouze tak bude absence omluvena.
Dovolujeme si Vás upozornit, že určená doba pro omluvu dítěte je 48 hodin.

Omluvenka absence dítěte