ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Centrum volného času při ZŠ Mitušova 8
Speciální pedagogická péče


spp

Speciální pedagogickou péči pro žáky odloučeného pracoviště Mitušova 8 vede speciální pedagog Mgr. Zuzana Zdráhalová.
Logopedickou nápravu v logo třídách vedou třídní učitelky.

sppvymezenipojmu

Ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků zajišťuje poradenskou pomoc naše Školské poradenské pracoviště.